Yazı yazmam için bana çiçek, kuş özgürlüğü değil, içimdeki aşkın, deliliğin, oturmaz düşüncenin özgürlüğü lazım. Küçücük özgürlükler değil, alabildiğine yüz verilmiş bir çocuk özgürlüğü istiyordum.

Sait Faik Abasıyanık

Balıkçısını Bulan Olta adlı öyküden, sayfa 49.

Özgürlük İçin Türkiye’de kullanımı giderek artan özgür yazılım ve Pisi GNU/Linux işletim sisteminin yaygınlığını daha da artırmak, sesini yükseltmek için kurulan bir topluluk sitesidir.

Özgürlük İçin Topluluğunun öncelikli amacı, Pisi GNU/Linux ailesine yeni katılan kullanıcılara yardımcı olmaktır. Genellikle geliştiriciler ve deneyimli Pisi GNU/Linux kullanıcıları tarafından kaleme alınan paket tanıtımı, inceleme yazıları ve kullanım kılavuzları, yeni kullanıcıların özgür yazılıma geçişini kolaylaştırmayı hedefler.

Bu hedef doğrultusunda, Özgürlük İçin Topluluğunun kendine biçtiği görevler şunlardır:

1- Pisi GNU/Linux’un kullanımının yaygınlaşması ve özgür yazılım felsefesinin toplumun her kesimince benimsenmesini sağlamayı amaç edinen gönüllülerden oluşur. Pisi GNU/Linux ve özgür yazılım ile ilgili herkesin özgürce katılımına açıktır.

2- Destekçisi olduğu/olacağı Pisi GNU/Linux projesi ve diğer özgür yazılım projelerinin veya tüzel kişiliklerin resmi uzantısı değildir. Topluluğun bağımsız karar alma süreçlerinin korunması için yönetimsel bağımsızlığına önem verir.

3- Kararlarını üyelerinin demokratik katılımıyla alır. Faaliyetlerini merkezi bir koordinasyon ile üyelerinin kişisel inisiyatif kullanarak ortaya çıkaracakları ve yürütecekleri çalışmalar şeklinde gerçekleştirir.

4-Çalışmalarını gönüllülük esasıyla yapar. Çalışmaları karşılığında bir ücret beklemez. Gönüllülük esasına dayanarak yapılan bütün çalışmalara yüksek saygı ve minnetle teşekkür eder.

5- Topluluk süreçlerinde özgür yazılım uygulamalarını kullanır. Üyelerinin sadece özgür yazılımlar kullanarak çözümlerini gerçekleştiren birer birey olmaları için çalışır. Özgür yazılım geliştirme konusunda istekli kullanıcılarını destekler. Topluluk tarafından üretilen ve üretim sürecideki yazılımlara destek verir.

6- Her üyesini özgür yazılımların ve özelde Pisi GNU/Linux’un önemli bir parçası kabul eder. Tüm üyelerine destek olur aynı şekilde üyelerinin desteğini kabul eder. Din, dil, inanç, ırk, mezhep ayrımı yapılmasına ya da bu şekilde anlaşılmasına sebep olacak içeriklerin yayınlanmasına izin vermez. İnsanlığın tüm değerlerine saygı gösterir. Topluluk için üretme başarısını göstererek yetkin konuma gelen üyelerimiz diğer üyelerimizin topluluk içinde üretken olmalarına yardım eder.

7- Pisi GNU/Linux ve Özgür yazılımların tanıtılması ve kullanımının yaygınlaşması amacıyla çalışmalar yapar. Hayatın her alanında ve düşüncelerimizi ifade edeceğimiz her ortamda özgür yazılımın yaygınlaştırılmasına çalışır. Tekelci bir piyasa oluşturmaya çalışan kapalı kaynak kodlu yazılımların gelişmesine destek olmaz.

8- Pisi GNU/Linux ve diğer özgür yazılımların geliştirilmesine katkıda bulunur. Topluluk üyelerinden gelen iyileştirme öneri ve çözümlerini ilgililere ulaştırıp takipçisi olur.

9- Destek olduğu projelerin yaşayacağı sorunları (projenin ürünü ile ilgili) topluluğun çözmesine yardımcı olması gereken bir sorun olarak kabul eder.

10- Türkiye’de Pisi GNU/Linux ve özgür yazılım kullanımının artırılmasını öncelikli ve nihai hedef olarak görür. Resmi otoritelerin özgür yazılım kullanımının arttırılmasını kolaylaştıracak düzenlemelerinin özel ve resmi kurum/kuruluşlar tarafında uygulanmasının takipçisi ve destekçisidir. Yine resmi otoriteler tarafından özgür yazılımın kullanılmasının yaygınlaştırılması amacıyla yeni yasal düzenlemeler yapılması için kamuoyu oluşturulması ve kampanyalar düzenlenmesi için çalışmalar yapar.

11- Öncelikli amacı Pisi GNU/Linux kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak olduğu için diğer dağıtımlarla ilgili sorunların ilgili dağıtımın topluluğunca çözülmesinin uygun olacağını düşünür. Bu nedenle diğer dağıtımlar hakkında gelen soruların çözümü için muhatabını doğru adreslere yönlendirir.

12- Pisi GNU/Linux marka politikalarına saygı gösterir.

13- Uygulamaların lisanslarına saygı gösterir. Hiçbir suretle uygulamaların haksız olarak dağıtılmasına ve kullanılmasına destek olmaz. Saygı göstermeyen üyelerinin topluluk forumlarında ve topluluk tarafından üretilen yayınlarda yer almalarını engeller.

14- Kendini ileride doğabilecek Pisi GNU/Linux tabanlı bir dağıtımında doğal topluluğu olarak görür ve Pisi GNU/Linux tabanlı dağıtım kullanıcılarını da kapsamaktan memnuniyet duyar ilgili dağıtımın gelişmesi için emek verir.

15- İşbu bildiride yer alan ilkelere saygılı bütün özgür yazılım toplulukları ile işbirliğine açıktır. Diğer Pisi GNU/Linux ve özgür yazılım topluluklarına saygı duyar. Ortak çalışma ve yardımlaşma kültürü içerisinde Pisi GNU/Linux ve özgür yazılım adına yürütülecek ortak çalışma ve kampanyalara destek vereceğini beyan eder.