Özgür Yazılım Nedir?

Özgür yazılım tanımını açıklamadan önce “özgürlük” kavramını tanımlamak yerinde olacaktır. TDK şöyle iki güzel tanımlama yapmış: “Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama …